Dette er barnehagen vår

Våre ansatte

AVDELINGER

Smørblomsten

0-3 år

Anne Lene Frestad

Pedagogisk leder

Profilbilde av Anne Lene Frestad

Line Frestad Dyngvold

Barne og ungdomsarbeider

Profilbilde av Line Frestad Dyngvold

Dainora Stirkiene

Vikar

Profilbilde av Dainora Stirkiene

AVDELINGER

Hvitveisen

3-5 år

Siren Deisz

Pedagogisk leder

Profilbilde av Siren  Deisz

Tone Skeime

Barne og ungdomsarbeider

Profilbilde av Tone Skeime

AVDELINGER

Solsikken

4-5 år

Christina Lillebø

Vikar

Profilbilde av Christina Lillebø

Linda Qvale Dønnestad

Pedagogisk leder

Profilbilde av Linda Qvale Dønnestad

Merethe Lønning

Barnehagelærer

(Permisjon)

Profilbilde av Merethe Lønning

Andre Gauvik Ytterdahl

Assistent/vikar

Profilbilde av Andre Gauvik Ytterdahl

AVDELINGER

Andre ansatte

Rebecca Holta-Konradsen

Daglig leder/Pedagogisk leder

Profilbilde av Rebecca Holta-Konradsen

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming