Årsplan 2020

Årets årsplan er utarbeidet i personalgruppen. Vi har brukt tid på personalmøter, planleggingsdager og ledermøter. Årsplanen er et arbeidsverktøy for oss og gir god informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere om innholdet i barnehagen vår.

Årsplanen er fastsatt av Samarbeidsutvalget 13.01.2020.

2020 Norlandia Årsplan

 

Vedlegg til årsplan, barnehagens progresjonplaner 2020:

2020_PROGRESJONSPLANER_Norlandia

Progresjonsplan kunst