Vedtekter

Her finner du vedtekter for Norlandia Solstua barnehage.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

  • Eierforhold
  • Formål
  • Kriterier for opptak
  • Samarbeidsutvalg
  • Barnehagens åpningstid

Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.

Vedtekter: 2020_barnehage_vedtekter