Norlandia Solstua barnehage

Norlandia Solstua barnehage ligger sentralt i Vanse med gangavstand til sentrum og naturområder. Vi er en helsefremmende barnehage og fokuserer på god fysisk og psykisk helse. Hos oss er det de estetiske fagene vi brenner for og arbeider med, gjerne i kombinasjon med friluftsliv. Dette omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Vi er den eneste barnehagen i kommunen som spesifikt bruker de estetiske fagene opp mot kultur i nærmiljøet, og i arbeidet med fysisk og psykisk helse.

I Norlandia barnehagene satser man på egenarten i barnehagetilbudet hos den enkelte barnehage, og hos oss er det som nevnt ovenfor de estetiske fagene vi brenner for og bruker som verktøy i den daglige pedagogiske driften for å møte alle fagområdene i Rammeplanen. Et eksempel på de estetiske fagene i arbeidet med helse, er samarbeidet vårt med Listaheimen og Farsund Kulturskole. Vi besøker ukentlig de eldre og demente beboerne ved Listaheimen, sammen med musikkterapeut og bruker musikk og forming som metoder for å skape felles opplevelser og samspill på tvers av generasjoner. 

I tillegg til at opplegget på Listaheimen er fremmende for kunnskap om mennesker og livsverd, er sang i seg selv styrkende for barn i form av trening av sosial kompetanse og språk. Vi tilegner oss språket raskere når vi synger. Internasjonal forskning viser at språk og musikk nemlig har overlappende nettverk i hjernen. Musikkaktiviteter bidrar også, ifølge forskerne, til bedre lytteevne. En annen vesentlig årsak til at det er positivt å drive mye med sang og musikk er for å gi barna et felles sangrepetoar, dette gjør at barna mye raskere begynner åleke med hverandre, også på tvers av språkbarrierer. Barn tar i bruk sang i leken, og også barn som ikke snakker norsk, får utdelt nye sosiale kort i sangstunden der de kan delta aktivt på linje med de norskspråklige barna. Musikk skaper felleskap på tvers av alder, norskkunskaper og etnisitet. Lek og sosial kompetanse er, som vi vet og som er fastsatt i Rammeplanen, viktige områder å delta i for å kunne tilegne seg både språk og læring på en god måte og føle seg som en betydningsfull del av samfunnet.

For at kunst og kultur skal prege barnehagehverdagen hos oss, har vi en egen kunstambassadør, som sammen med en faggruppe i barnehagen, planlegger de større aktivitene i barnehagen. Gjennom sang, dans, musikk og forming tilegner vi barna lærdom innen alle fagområdene, og ambassadørarbeidet er med på å skape og holde en grønn tråd i barnehagens planer og aktiviteter.

Nytt i år er Norlandia Jump, som hadde kickstart 12.02.2020, og er et Norlandiautviklet aktivitetskonsept. Også her har barnehagen en egen Jump-kontakt som har ansvar for å sikre god utvikling av barnehagens aktivitetstilbud. Les mer om Norlandia Jump og mye mer i denne artikkelen: http://norlandiabarnehagene.no/Innhold/Side/121040 

Vi har en utvidet kristen formålsparagraf, se Rammeplan for barnehagen (2017), side 12: Barnehager med særlige formål. For oss betyr dette at vi markerer de kristene høytidene og har fokus på kristne verdier og tradisjoner. 

Les gjerne mer om oss under våre konsepter, følg oss på Facebook eller Instagram, eller ta kontakt med barnehagen. Kontaktinformajon finner du på Hjem-siden.