Det gode møtet

Hente - og leveringssituasjoner er verdifulle situasjoner for oss - det er her vi møter dere foreldre i det daglige! Vi streber etter en god dialog med dere og ønsker å videreformidle noen ønsker for denne samhandlingen.

Barnehagens åpningstid er 06.30 - 16.45. Vi ber om at barnet leveres innen 09.30, eller at dere gir beskjed innen dette tidspunktet dersom barnet er sykt/tar fri. Dette gjelder også om det kommer for sent, som vi har full forståelse for at kan skje en gang i blant. Henting skal gjennomføres innen 16.45.

Ryddetid igangsettes vanligvis 09.15 og basene setter i gang sine aktiviteter 09.30. Det vil si at barnegruppen kan for eksempel være klare til å gå på tur 09.30, og personalet har derfor ikke anledning til å ta imot deres barn på en like god måte som tidligere på morgenen. Det kan i tillegg oppleves hektisk for barnet å bli levert midt i ryddetid, så unngå gjerne dette om mulig.

Vi ber om at dere setter av tid på morgenen til å få gitt en god avskjed med barna, har tid til å utveksle informasjon med personalet og har tid til påkledning dersom det er igangsatt aktiviteter/ryddetid på basen. Barn kan ha behov for tid i avleveringssituasjonen, også de eldste barna, selv om de er trygge og vant til å gå i barnehage. Hvordan natten og morgenen har vært, om barnet for eksempel har sovet dårlig eller spist hjemme, eller om noen andre enn foreldrene skal hente på ettermiddagen, er informasjon som vi setter stor pris på å få og som kan hjelpe personalet å legge til rette for en god dag for deres barn. Dette er særlig viktig med de små barna som ikke har/har godt verbalt språk ennå.

Forekommer leveringen i samlingsstunder eller lignende, er det viktig for oss at dere gjør leveringen så rolig og rask som mulig. Personalet har i denne situasjonen ikke muligheten til å føre en god dialog med dere, da dette vil forstyrre aktiviteten med barna - her kommer barna først. Har dere viktig informasjon å gi denne morgenen er det viktig at dere leverer i god tid før ryddetid og aktivitet igangsettes.

Har dere noe spesielt å snakke om må dere gjerne be om en samtale på to manns hånd.

Vårt mål er å møte hvert enkelt barn på en best mulig måte og legge grunnlaget for en god dag sammen med dem :-)