Samarbeid / medvirkning

Foreldrene skal være deltakende i barnas hverdag.

I Solstua barnehage har vi et tett samarbeid med foreldrene. Foreldre og personal har et felles ansvar for utvikling og trivsel hos barnet. Samarbeidet skal bygge på gjensidig tillit og åpenhet.

Det gjennomføres foreldresamtaler to ganger i året. Her kan personale og foreldre møtes med felles fokus rundt barnets trivsel og utvikling. I tillegg vektlegger vi i stor grad den daglige dialogen ved hente - og leveringssituasjonen (se Det gode møtet). 

Det avholdes to foreldremøter i året. Tema og form for møtene varierer mellom informasjonsmøter, temaarbeid, foredrag, mm.

Det gjennomføres jevnlig brukerundersøkelser og resultatet av disse jobbes aktivt med i personalgruppen, i Samarbeidsutvalget og på foreldremøter.