Norlandia Jump styrker barnas motoriske utvikling

Norlandia Jump lansert i alle Norlandia barnehager 12. februar 2020. Norlandia Jump skal fremme barns motoriske utvikling gjennom organisert fysisk aktivitet i minst 20 minutter hver dag.

Mange barn i Norge sliter med overvekt og flere scorer også dårlig på tester av fin- og grovmotoriske ferdigheter.  Barnehagen er en viktig arena for å danne et livslangt grunnlag for fysisk aktivitet som bidrar til utvikling av motoriske ferdigheter og god helse. Med det som utgangspunkt har barnehagekjeden Norlandia utviklet Norlandia Jump. Dette initiativet har som mål å fremme barns motoriske utvikling gjennom organisert fysisk aktivitet i minst 20 minutter hver dag.

Ida C. Skar-Jørgensen, pedagog og daglig leder i Sørhellinga barnehage i Groruddalen i Oslo, var med i prosjektgruppa som utviklet Norlandia Jump. Ida uttaler følgende: «Selvfølgelig er de fleste barn aktive gjennom dagen.  Men det vi noen ganger ser er at de ikke nødvendigvis deltar i mange forskjellige aktiviteter. Med Norlandia Jump sikrer vi at alle er med, og at det er variasjon gjennom uka og året».

Norlandia Jump henger godt sammen med ambisjonene i Utdanningsdirektoratets rammeplan om at barnehagen skal «bidra til at barna videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper».

Norlandia Jump bygger videre på arbeid gjort av Norlandia Sverige som har samarbeidet tett med organisasjonen Generation PEP. Det norske opplegget for Norlandia Jump er utviklet i samråd med Kristian Heflo og Anna Solberg Myrvold, begge fysioterapeuter i Alna bydel i Oslo.

Aktivitetene i Norlandia Jump er knyttet til et årshjul. Gjennom systematikken i årshjulet sikrer vi målrettet utvikling av ulike motoriske ferdigheter. De fem kategoriene i årshjulet er: 1) Balanse, 2) Kaste, sparke, mottak, 3) Løpe, klatre, 4) Åle, krabbe, rulle, snurre  og 5) Hoppe, hinke.

For hver av aktivitetskategoriene har prosjektgruppen utviklet aktivitetskort.  Per i dag har vi 50+ kort, og dette fortsetter å øke. Aktivitetskortene hjelper de ansatte i barnehagen å organisere gode aktiviteter som involverer alle. Kortene gir en beskrivelse av aktiviteten, sier noe om hensikten, peker på hvordan barna kan medvirke i å ta egne valg knyttet til aktiviteten, hva slags utstyr man trenger og hvor man kan gjør den.

Lanseringen av Norlandia Jump har vært grundig forberedt. Det ble gjennomført møter i november med kontakter fra alle selskapets barnehager. Det ble holdt møter i Tromsø, Bodø, Bergen, og Oslo. Fysioterapeutene Kristian Heflo og Anna Solberg Myrvold bidro som forelesere under disse møtene. Siden har hver barnehage gjennomgått bakgrunn og mål for dette initiativet.

Silvia Eikeland, Idrettspedagog i Norlandia Onkel Tomms hytte barnehage i Oslo var med å skrive en rekke aktivitetskort.  Hun sier: «Jeg gleder meg til å ta aktivitetskortene i bruk. Vi har barn hos oss som er meget fysisk aktive, og jeg ser frem til å sikre at de behersker et mangfold av aktiviteter og ferdigheter».

Lena Bjerkestuen, pedagogisk leder ved Eltonåsen barnehage på Nannestad, var også med i prosjektgruppa og har allerede testet ut mange av kortene på sin egen arbeidsplass. Hun sier: «Kanskje det mest verdifulle med Norlandia Jump er at vi vet fra forskning at kognitive ferdigheter som å lese, skrive og regne samt sosial samspillskompetanse henger sammen med motoriske ferdigheter. Det føles godt å vite at vi systematisk gjør noe av livslang verdi for barna ved å stimulere motorisk utvikling».

De som ønsker å lær mer om Norlandia Jump, se egen Facebook side her: https://www.facebook.com/groups/NorlandiaSkuttet