Solsikken

Solsikken består av Juniorgjengen (5 åringene) og deler av 4 åringene.

Alder og gruppestørrelse på Solsikkegruppen varierer ut ifra hvert årskull, da Hvitveisen og Sosikken begge er en del av 3-6 års gruppen. Det er de eldste barna som går på Solsikken, derfor går førskolebarna her. Ut over dette deles gruppen etter hva som er hensiktsmessig for hvert enkelt barn og gruppe. Solsikken har hovedbase på Regnbuerommet og deler grupperom med Hvitveisen.

Førskolebarna har eget førskolerelatert opplegg på Juniorgjengen. Innholdet i denne gruppen er basert på Overgangsplanen barnehage-skole, som er utarbeidet i samarbeid med Farsund kommune. På våren bruker vi også nærmiljøet til å trene på trafikkregler og trygg ferdsel i trafikken før skolestart.

Vi har stort fokus på et godt lekemiljø i barnehagen og vi mener at gode relasjoner mellom barna legger grunnlaget for at barna skal kunne utvikle seg og ha en god barnehagehverdag. Lek, som trening i språklig,- og sosial kompetanse, er det punktet vi jobber aller mest med. God lek og relasjonsbygging er viktig i forbindelse med skolestart og det forebygger også mobbing blant barn.

Solsikken er gode til å gå på tur, minst en gang fast i uken. Varierte turområder utfordrer grovmotoriske ferdigheter og trener barna på dette. Vi baker også mye, lager varm mat og har fokus på å spise sunt, frukt og grønt.

4 åringene pleier å besøke Listaheimen annenhver uke. På Listaheimen har vi musikkaktiviteter sammen med en musikkterapeut fra Farsund kulturskole og de eldre beboerne. Dette er et populært tilbud hos barna og det bidrar til mange fine og lærerike stunder. Samarbeidet med Listaheimen er et ledd i barnehagens arbeid med "God helse", gjennom estetiske fag. Les mer om dette i årsplanen og progresjonsplanen vår. 

5 åringene besøker ukentlig bassenget i Listahallen, i perioden høstferie - påskeferie (med opphold i julen). Her får barna vanntilvenning i små grupper, sammen med trygge og kvalifiserte voksne fra barnehagen.