Hvitveisen

På Hvitveisen finner vi 3- og 4-åringene.

Hvitveisen er barnas første møte med "stor" base, her begynner barnet det året det fyller 3 år. Her legges det til rette for mestringsfølelse og medvirkning på alle arenaer. Barna på denne gruppen begynner ofte å være ferdige med søvn på dagen og de har ofte et brennende ønske om å klare selv, noe som legger til rette for turer som varer lengre og aktiviteter tilpasset en eldre gruppe. Vi tar høyde for at alle barn og barnegrupper er forskjellige, planer og aktiviteter for hver år legges derfor etter at man har blitt kjent med barnegruppen etter tilvenningsperioden.

På Hvitveisen jobber vi videre med sosial,- språklig,- og motorisk trening (både grov,- og finmotorikk). Vi mener at leken er en god arena for barna å tilegne seg denne treningen. Derfor jobber vi hele tiden med å legge til rette for gode lekemuligheter for barna der de kan bygge relasjoner. Barn og voksne på basen henger opp bildet av seg selv når det kommer om morgenen og dermed kan alle se hvem som har kommet i barnehagen og hvem som venter på en når en kommer inn døra om morgenen.

Vi har faste turdager der vi bruker nærmiljøet til å oppleve naturen og få kjennskap til samfunnet rundt oss. Vi baker ofte og har varm mat jevnlig i barnehagen, vi spiser også mat på tur. Vi er en 5 om dagen-barnehagen og har derfor fokus på å spise sunne matvarer, frukt og grønt.

Vi jobber med temaarbeid knyttet til temaer vi velger i samråd med barna og på grunnlag av barnas observerte interesser og behov. Noen ganger er vi sammen hele basen, andre ganger deles barna opp i mindre grupper. Mindre grupper er hensiksmessig i arbeid med barns relasjoner og mestringsfølelse.

Vi jobber også med hovedtema i årsplanen som er Kunst og kultur, og har fokus på at de estetiske fagene skal komme til uttrykk på alle områder i barnehagen. Blant annet deltar Hvitveisen på ukentlige besøk på Listaheimen (vekselvis 3 åringene og 4 åringene), hvor de gjennomfører musikksamlinger og andre aktiviteter sammen med de eldre beboerne.

Vi tror at en god barndom varer livet ut! På Hvitveisen er det plass til at hvert enkelt barn skal kunne blomstre.