Smørblomsten

Smørblomsten er vår småbarnsavdeling (0-3 år).

Smørblomsten har inngang til høyre ved adkomst i barnehagen. Smørblomsten har base på loftet, men fordeler seg i smågrupper utover dagen. Rom vi bruker er blant annet "Lekerommet" sammen med, eller uten, Hvitveisenbarna, "Tumlerommet" og grupperom på loftet (Forskerrom og Formingsrom).

Barna har sovemuligheter både innendørs og utendørs - da med tak over. Vi anbefaler at alle har sovevogner til barna utendørs. Barnehagen har egne sovevakter som er med og sørger for at det er trygt og godt gjennom hele sovetiden.

Vi har fokus på utemiljø, og er ute hver dag så lenge været ligger til rette for det. Utendørs har de lekeplass tilrettelagt for de aller yngste og de har spiseplass under tak. De er ofte på tur, alle samtidig eller gruppevis.

Tett samarbeid med Hvitveisen gir mulighet for å skape vennskap og bånd på tvers av gruppene som skal bidra til en lettere tilvenning på stor avdeling når den tid kommer. Lek med eldre barn hjelper også til å skape lekesituasjoner hvor Smørblomstbarna kan få utfordringer tilpasset eget behov, samt de eldre barna er rollemodeller som bidrar til utvikling i språk og sosial kompetanse gjennom lek.

Vi legger til rette for mye sosial,- språklig,- og motorisk trening, både inne og ute på Smørblomsten. Vi har fokus på det enkelte barns behov og barnets rett til medvirkning i sin egen hverdag. Vi observerer og blir godt kjent med barna; vi lærer dermed hva barna er interessert i og ønsker og bruker dette videre i utviklingen på avdelingen. Barns medvirkning er derfor høyt i fokus, til tross for mindre verbalt språk på denne gruppen ift de andre to gruppene.

De ansatte på Smørblomsten er kurset i og jobber aktivt med Bravo som hjelpemiddel for språkstimulering, mer om Bravo kan dere lese her: http://bravoleken.no/

 

 

Vi jobber med temaet Kunst og kultur, og vi implementerer Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver på alle arenaer gjennom barnehagens årsplan for 2020.

Barna får ofte varme måltider i barnehagen. Vi fokuserer på å lage god og sunn mat, ofte fra bunnen av sammen med barna. Vi har en egen grønnsakshage hvor barna er med å plante og høste inn til måltidene våre.