Ansatte

Hvitveisen

Anne-Lene Frestad

Stilling: Pedagogisk leder

Anne-Lene er pedagogisk leder i Norlandia Solstua barnehage. Hun har bodd og jobbet på både Tonstad og Moi, før hun våren 2017 kom til barnehagen vår. Anne-Lene trives godt med å få være aktiv og ute i naturen. Hun liker å undre seg sammen med barna over oppdagelser ute og jobber for at barn skal få positive erfaringer ved å være ute i naturen. Hun ønsker at alle barn skal få oppleve å finne glede og motivasjon, til bevegelse, lek og idrett. Hun liker i tillegg å være kreativ og brenner for kunstfagene, da særlig litteratur og eventyr.

Tone Skeime

Stilling: Fagarbeider

Tone er fagarbeider i Norlandia Solstua barnehage og har vært det siden 2007. Hun elsker tull og tøys, og har selvutnevnt hovedfag i insekter, med spesialfordypning i meitemark. Tone er opptatt av trygg tilknytning og å se hvert enkelt barn. Hun er Solstuas Kunst- og kulturambassadør, og jobber sammen med lokalmiljøet og personalet i barnehagen for å legge til rette for mange og varierte kunst- og kulturopplevelser for barna i barnehagen.

Smørblomsten

Siren Deisz

Stilling: Daglig leder
993 89 172
solstua.barnehage@norlandia.com

Siren er fungerende daglig leder i barnehagen og har vært daglig leder i Norlandia Solstua barnehage siden desember 2016. Hun er i tillegg pedagogisk leder på Smørblomsten. Siren er utdannet førskolelærer, med hovedfag i småbarnspedagogikk (0-3 år). Siren brenner for de estetiske dagene som arbeidsmetode, og jobber aktivt for at alle barn skal få erfaringer og opplevelser gjennom kunst. Hun er opptatt av at barna skal få møte variert og god barnelitteratur og at bildeboka er å anse som et kunstgalleri for barn. Sist, men ikke minst, er hun opptatt av at også de yngste barna i barnehagen skal få medvirke i sin egen barnehagehverdag.

Reidun Løland

Stilling: Pedagogisk leder

Reidun hadde med seg erfaring som både pedagogisk leder og styrer fra andre kommuner, da hun kom til Norlandia Solstua barnehage. Reidun er en positiv, rolig og omsorgsfull pedagog som har høyt fokus på trygg tilknytning, trivsel og barnets beste - hun er en sterk forkjemper for at barna skal få selvtillit og oppleve mestring, og at et godt foreldresamarbeid er viktig for å kunne legge til rette for dette. Reidun liker varierte aktiviteter inne og ute, og hun har et stort sangrepertoar som hun bidrar med i samlingsstund og gjennom barnehagedagen sammen med barna.

Cecilie Tangen

Stilling: Fagarbeider

Cecilie er fagarbeider i Norlandia Solstua barnehage og har vært det i over 10 år. Hun er kreativ og sammen med barna har hun spennende prosjekter - alt ifra å lage kunstverk til Sørlandets kunstutstilling til store veggmalerier i barnehagen. Cecilie er barnehagens Kunnskap- og Innovasjonsambassadør; i denne rollen jobber hun spesielt med «Null mobbing i barnehagen vår», basert på et samarbeid med Universitetet i Agder for å sikre et mobbefritt miljø for alle barn i barnehagen. Hun er i tillegg leder i tverrfaglige møter med de andre ambassadørene i barnehagen og bidrar til kvalitet og barns medvirkning i alle prosjekter.

Elisabeth Hoveland

Stilling: Fagarbeider

Elisabeth er fagarbeider i Norlandia Solstua barnehage og har vært det de siste 8 årene. Elisabeth er kreativ, har alltid mange ideer på lur og skaper spennende aktiviteter sammen med barna. Hun er også barnehagens måltidspedagog, noe som betyr at hun har ansvar for at måltidet hos oss skal være en arena hvor man spiser sunn og næringsrik mat, i tillegg til at man skal ha fokus på undring og de gode samtalene rundt bordet.

Iris Beutekamp

Stilling: Barnehagemedarbeider

Iris er barnehagemedarbeider i Norlandia Solstua barnehage. Hun har vært hos oss siden januar 2020. Iris har matematisk- og idrettspedagogisk utdannelse fra Tyskland, i tillegg til å ha erfaring som dansepedagog, trener og svømmeinstruktør i mange år. Iris brenner for barns utvikling og at alle barn skal få rikelig med erfaringer som styrker dem videre. Hun er glad i å være ute, være i bevegelse sammen med barn og jobbe med tall og former. Iris liker å gå inn i fantasiens verden sammen med barn og at hver dag byr på forskjellige oppdagelser.

Solsikken

Jonas Nicolai Røstenskar

Stilling: Pedagogisk leder

Jonas er pedagogisk leder i barnehagen. Han har hovedvekt i kunstfag fra førskolelærerutdanningen og bidrar med mye sang og instrumentspill i løpet av barnehagehverdagen. I tillegg til dette liker han forskning og har brukt Forskerfabrikken aktivt sammen med barna, hvor de har laget eksperimenter. Jonas har de siste årene jobbet med førskolebarn, og sammen med disse diskuterer og gjør de oppdagelser med spørsmål som: «Hva er et menneske?», «Hvordan er egentlig et skattesystem?», «Hva er demokrati?» og ikke minst, «Hva kan vi blande for at det skal si BOM?!»

Su Chu Chen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Su Chu var engelsklærer i Taiwan og USA i mer enn 10 år, før hun kom til Norge. Hun begynte som vikar i Norlandia Solstua barnehage i 2017. Su Chu elsker å leke; særlig når hun kan lese, tegne, synge, danse eller lage kunstverk sammen med barna. Kunst og håndverk er hennes sterke side og hun inspirerer store og små med kreativiteten sin.

Andre ansatte

Marit Nilsen

Stilling: Vikar

Marit har vært ansatt i Solstua i nærmere 10 år og gikk i fjor av med pensjon. Nå er hun derimot tilkallingsvikar og vi får gleden av å tilbringe mer tid sammen med henne i barnehagen. Marit er ei positiv og allsidig dame som liker varierte aktiviteter og uteliv. Hun er spesielt opptatt av å lage god og sunn mat, da aller helst sammen med barna. I arbeidet med barnehagens kjøkkenhage har Marit delt sin glede og kompetanse med oss andre, og «fra jord til bord» er en prosess som barna har hatt stor glede av å utforske sammen med henne.

Elisabeth Schmidt

Stilling: Vikar

Elisabeth er barnehagelærer og har tidligere jobbet både vikariater og som tilkallingsvikar i Solstua. Elisabeth er ei omsorgsfull og positiv dame som vil være en verdifull vikar for oss inn i det nye barnehageåret.

Line Frestad

Stilling: Fagarbeider

-- Line er for tiden sykemeldt -- Line er fagarbeider og har jobbet i Norlandia Solstua barnehage i 9 år. Hun liker natur og friluft, og trives med de nye opplevelsene og utfordringene en hver barnehagehverdag kan bringe. Line sin styrke er tålmodighet og tid til barna og gullkorn fra barnemunn er noe av det Line liker aller best med å jobbe i barnehage.